Cấu tạo thẻ RFID

Thẻ RFID, nhãn dán RFID gồm có 2 phần: Chip lưu trữ một số thứ tự duy nhất hoặc thông tin khác dựa trên loại thẻ và ăng-ten được gắn với vi mạch truyền thông tin từ chip đến bộ đọc, một ăng-ten càng lớn thì khoảng cách đọc càng xa…. Các loại thẻ RFID,…

Read More

Giới thiệu về công nghệ RFID

1.Giới thiệu chung về công nghệ RFID Công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) là công nghệ nhận đang đối tượng bằng sóng vô tuyến, cho phép một thiết bị đọc thông tin chứa trong chip ở khoảng cách xa, không cần tiếp xúc trực tiếp, không thực hiện bất kì giao tiếp vật lý nào…

Read More